Joomla 2.5.3

Projekt Joomla ogłosił wydanie kolejnej wersji Joomla oznaczonej numerem 2.5.3.  Wersja ta zawiera poprawione błędy związane z bezpieczeństwem. Zostały poprawione:

High Priority – Core – Privilege Escalation.
High Priority – Core – Password Change.

Pełna wersja: http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16804/73116/Joomla_2.5.3-Stable-Full_Package.zip

Paczki z aktualizacjami:  http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=6302

UWAGA: Przed aktualizacją zalecane jest zapoznanie się z poniższymi instrukcjami: http://docs.joomla.org/Upgrading_from_an_existing_version

Dodaj komentarz