Joomla 1.5.26

Projekt Joomla wypuścił nową wersję Joomla 1.5.26 [senu takaa ama busani]. Jest to wersja poprawiająca bezpieczeństwo. Poprawiono: High Priority – Core – Password Change Vulnerability Low Priority – Core – Information Disclosure