Joomla 2.5.10

Projekt Joomla ogłosił dzisiaj na swojej stronie wydanie nowej wersji Joomla 2.5.10. Jest to typowo wersja poprawiająca bezpieczeństwo. Poprawiono 7 błędów związanych z bezpieczeństwem oraz 38 usterek związanych ze śledzeniem błędów.

Joomla 2.5.4

Projekt Joomla ogłosił wczoraj wydanie kolejnej wersji Joomla oznaczonej numerem 2.5.4. Nowa wersja Joomla zawiera poprawione błędy bezpieczeństwa. Zostały poprawione:

Joomla 2.5.3

Projekt Joomla ogłosił wydanie kolejnej wersji Joomla oznaczonej numerem 2.5.3.  Wersja ta zawiera poprawione błędy związane z bezpieczeństwem. Zostały poprawione: High Priority – Core – Privilege Escalation. High Priority – Core – Password Change. Pełna wersja: http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/16804/73116/Joomla_2.5.3-Stable-Full_Package.zip Paczki z aktualizacjami:  http://joomlacode.org/gf/project/joomla/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=6302 UWAGA: Przed aktualizacją zalecane jest zapoznanie się z poniższymi instrukcjami: http://docs.joomla.org/Upgrading_from_an_existing_version

Joomla 2.5.2

Wczoraj wyszła nowa wersja Joomli 2.5.2 poprawiająca bezpieczeństwo. W wersji 2.5.2 naprawiono 2 błędy bezpieczeństwa ( High Priority – Core – SQL Injection oraz  Medium Priority – Core – XSS Vulnerability). Joomla ma być aktualizowana regularnie. Proces aktualizacji jest bardzo łatwy. Pełną instrukcję można znaleźć tutaj: http://docs.joomla.org/Upgrading_from_an_existing_version.  Teraz aktualizacja Joomli jest łatwiejsza, ponieważ nie trzeba […]